Rejyonal Anestezi Derneği Web Sitesi

VİDEO-YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ (VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY-VATS)


VİDEO-YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ (VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY-VATS)